Bli medlem i Ragunda skoterklubb


Medlemskap i Ragunda skoterklubb fås genom insättning på plusgiro 61 72 81-1

Ange namn och personnummer Enskilt alt Familj samt telefonnummer.
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 250 Kr

Man kan även betala sin medlemsavgift via Swish till nummer: 123 092 83 66

Meddela Namn, personnummer, Enskilt alt Familj samt telefonnummer.

Pengarna som kommer in till klubben används till att underhålla ca 20 mil leder, bygga broar och vindskydd samt köpa in diverse material som ex ledskyltar.
För att hålla lederna öppna krävs det skotrar och bensin samt tid för de som är ledansvariga.
Under 2014 så lade vi ca 94000 kr till led arbeten, och en ny bro över Halån.

Om vi ska kunna fortsätta att behålla röjda och fina leder inom klubben är det viktigt att alla som använder lederna betalar in sin medlemsavgift, Självklart får de som inte kör skoter
också betala in medlemsavgift om man vill stötta klubben.

Ert engagemang som medlem är viktigt för att skoterklubben ska kunna fungera! TACK för att du vill vara medlem!