Bli medlem


Våra medlemmar är viktiga. Väl mött ute på lederna.

Medlemskap i Ragunda skoterklubb fås genom insättning på plusgiro 61 72 81-1
Enskilt medlemskap 200 Kr
Familjemedlemskap 250 Kr

Ange:
Förnamn
Efternamn
Adress
Personnummer  (Viktigt för att det ska gå att lägga in på idrott online).

E-post
Mobilnummer

Det går även att betala via Swish!
Vårt Swish nummer är: 1230928366
(Glöm då inte att skriva personnumret).

I familjemedlemskapet ingår 2 vuxna samt barn under 16 år.
Familjemedlemmar/inneboende över 16 år löser enskilt medlemskap.

Tack till alla er som har betalat in medlemsavgiften.

Pengarna som kommer in till klubben används till att underhålla ca 20 mil leder, bygga broar och vindskydd samt köpa in diverse material som ex ledskyltar.
För att hålla lederna öppna krävs det skotrar och bensin samt tid för de som är ledansvariga.
Under 2014 så lade vi ca 94000 kr till led arbeten, och en ny bro över Halån.

Om vi ska kunna fortsätta att behålla röjda och fina leder inom klubben är det viktigt att alla som använder lederna betalar in sin medlemsavgift,
Självklart får de som inte kör skoter också betala in medlemsavgift om man vill stötta klubben.

Ert engagemang som medlem är viktigt för att skoterklubben ska kunna ordna ex. backtävling och andra evenemang.

Utan frivilligt arbete så kan vi inte fortsätta att arrangera aktiviteter och tävlingar samt byggandet av nya vindskydd och broar kan inte utföras utan medlemmar som ställer upp.

Tack/